Impatiens parviflora

Impatiens parviflora 1
Impatiens parviflora 1

Klein springzaad

Bloeiperiode: juni tot september

Impatiens parviflora

Impatiens parviflora

Impatiens parviflora

Impatiens parviflora

Impatiens parviflora