Capsella bursa-pastoris

Capsella bursa-pastoris

Capsella bursa-pastoris
  1. Volksnaam: herderstasje
  2. Synoniemen: N/A
  3. Familie: kruisbloemenfamilie (Brassicaceae)
  4. Verspreiding: Europa, Azië, Noord-Afrika

Capsella bursa-pastoris

Capsella bursa-pastoris

Capsella bursa-pastoris

Capsella bursa-pastoris

Capsella bursa-pastoris

Capsella bursa-pastoris

Capsella bursa-pastoris

Capsella bursa-pastoris

Categories: Nederlandse Planten | Witte Bloemen | Onkruid |