Categorieën
Noten en zaden | Bomen en struiken |

Castanea sativa

Castanea sativa

Castanea sativa
  1. Volksnaam: tamme kastanje
  2. Synoniemen: N/A
  3. Familie: napjesdragersfamilie (Fagaceae)
  4. Verspreiding: Azië, Europa, Noord-Afrika

Castanea sativa

Castanea sativa

Castanea sativa

Castanea sativa

Castanea sativa