Cotinus coggygria “Royal Purple”

Cotinus coggygria

Cotinus coggygria “Royal Purple”
  1. Volksnaam: pruikenboom
  2. Synoniemen: N/A
  3. Familie: Anacardiaceae
  4. Verspreiding: de wilde vorm is afkomstig uit de Azië, Europa

Cotinus coggygria

Cotinus coggygria

cotinus coggygria

pruikenboom

Kenmerken: Bomen en Struiken |

Andere planten uit de Pruikenboomfamilie (Anacardiaceae)