Categorieën
Geel en oranje | Nederlandse planten | Onkruid |

Galium verum

Galium verum

Galium verum
  1. Volksnaam: geel walstro, echt walstro
  2. Synoniemen: N/A
  3. Familie: Rubiaceae
  4. Verspreiding: Azië, Europa, Noord-Afrika

Galium verum

Galium verum

Galium verum
Galium verum & Securigera varia

Galium verum