Groene naaldaar (Setaria viridis)

De groene naaldaar (Setaria viridis) behoort tot de grote grassenfamilie (Poaceae). Het is daarom verwant aan spelt, rijst, tarwe en andere populaire granen.

Hoe de eenjarige plant eruitziet, hangt af van de locatie.

Setaria viridis groene naaldaar
De groene naaldaar op een muur.

Over het algemeen kan de groene naaldaar tot 50 centimeter hoog worden. De aren verschijnen van juni tot oktober.

Langs of op paden groeit hij bijna horizontaal, waar hij meestal klein blijft en maar 10 centimeter hoog wordt.

groene naaldaar langs de kant van de weg
De groene naaldaar langs de kant van de weg.

Op minder verstoorde plekken met betere grond wijzen zijn halmen verticaal omhoog. Hier kan hij tot 50 centimeter hoog worden.

De groene naaldaar op een bouwplaats
De groene naaldaar op een bouwplaats.

Behalve in stedelijke gebieden, waar hij paden, bermen, muren, bouwterreinen en tuinen koloniseert, is Setaria viridis ook te vinden op dammen, dijken en in weilanden.

Zijn oorspronkelijke verspreidingsgebied omvat gebieden in Azië, Europa en Noord-Afrika. Als invasieve soort komt hij ook voor in Noord- en Zuid-Amerika (bron).

groene naaldaar
De groene naaldaar groeit langs of op paden.
groene naaldaar aren
De aren van groene naaldaar kun je zien van juni tot oktober.

Kenmerken: Grassen |

Andere planten uit de Grassenfamilie (Poaceae)