Kornoelje, gele

kornoelje

Gele kornoelje
  1. Botanische naam: Cornus mas
  2. Andere namen: N/A
  3. Familie: kornoeljefamilie (Cornaceae)
  4. Giftig: nee, eetbare

Cornus mas

kornoeljes

Kenmerken: Bessen |

Andere planten uit de Kornoeljefamilie (Cornaceae)