Melampyrum nemorosum

Melampyrum nemorosum

Melampyrum nemorosum
  1. Volksnaam: paarse hengel
  2. Synoniemen: N/A
  3. Familie: bremraapfamilie (Orobanchaceae)
  4. Verspreiding: Europa naar Siberië

Melampyrum nemorosum

Melampyrum nemorosum

Melampyrum nemorosum

Kenmerken: Paarse en Blauwe Bloemen | Gele en Oranje Bloemen | Onkruid | zygomorfe bloemen |

Andere planten uit de Bremraapfamilie (Orobanchaceae)