Prunus laurocerasus “Marbled White”

Prunus laurocerasus Marbled White

Prunus laurocerasus “Marbled White”
  1. Volksnaam: laurierkers
  2. Synoniemen: Laurocerasus officinalis
  3. Familie: rozenfamilie (Rosaceae)
  4. Verspreiding: de wilde vorm is afkomstig uit Europa

Prunus laurocerasus Marbled White

Prunus laurocerasus Marbled White

Categories: Bomen en Struiken |