Rhinanthus alectorolophus

Rhinanthus alectorolophus

Rhinanthus alectorolophus
  1. Volksnaam: harige ratelaar
  2. Synoniemen: N/A
  3. Familie: bremraapfamilie (Orobanchaceae)
  4. Verspreiding: Europa

Rhinanthus alectorolophus

Rhinanthus alectorolophus

Rhinanthus alectorolophus

Rhinanthus alectorolophus

Rhinanthus alectorolophus

Rhinanthus alectorolophus

Rhinanthus alectorolophus

Rhinanthus alectorolophus

Rhinanthus alectorolophus

Rhinanthus alectorolophus

Rhinanthus alectorolophus

Rhinanthus alectorolophus

Rhinanthus alectorolophus

Kenmerken: Gele en Oranje Bloemen | Nederlandse Planten | Onkruid | zygomorfe bloemen |

Andere planten uit de Bremraapfamilie (Orobanchaceae)