Sambucus ebulus

Sambucus ebulus
  1. Volksnaam: kruidvlier
  2. Synoniemen: N/A
  3. Familie: muskuskruidfamilie (Adoxaceae)
  4. Verspreiding: Europa

1 Sambucus ebulus

Sambucus ebulus 1

1 Sambucus ebulus 1

Sambucus ebulus 2

2 Sambucus ebulus

Holunder

3 Sambucus ebulus

Sambucusebulus

Holunderblueten

Zwerg Holunder

4 Sambucus ebulus

2 Sambucus ebulus 1

1 Sambucus ebulus 2

Sambucus ebulus 4

Sambucus ebulus 3

Categories: Bomen van Nederland | Nederlandse Planten | Bomen en Struiken | Witte Bloemen | Onkruid |