Spirodela polyrhiza

Spirodela-polyrhiza

teichlinse

Categories: Waterplanten |