Stapelia asterias

Stapelia asterias

Stapelia asterias
  1. Volksnaam: aasbloem
  2. Synoniemen: N/A
  3. Familie: maagdenpalmfamilie (Apocynaceae, Asclepiadoideae)
  4. Verspreiding: Zuid-Afrika

Stapelia asterias

Stapelia asterias

Kenmerken: Bruine en Groene Bloemen | Vetplanten |

Andere planten uit de Maagdenpalmfamilie (Apocynaceae)