Categorieën
Nederlandse planten | Rood en roze | Onkruid |

Vicia sativa

Vicia sativa

Vicia sativa
  1. Volksnaam: akkerwikke, smalle wikke, voederwikke
  2. Synoniemen: N/A
  3. Familie: vlinderbloemenfamilie (Fabaceae)
  4. Verspreiding: Afrika, Azië, Europa

akkerwikke

voederwikke

voederwikke

voederwikke