Viola reichenbachiana

Viola reichenbachiana

Viola reichenbachiana
  1. Volksnaam: donkersporig bosviooltje
  2. Synoniemen: N/A
  3. Familie: viooltjesfamilie (Violaceae)
  4. Verspreiding: Noord-Afrika, Azië, Europa

Viola reichenbachiana

Viola reichenbachiana

Viola reichenbachiana

Kenmerken: 5 bloemblaadjes | Paarse en Blauwe Bloemen | Nederlandse Planten | Onkruid | zygomorfe bloemen |

Andere planten uit de Viooltjesfamilie (Violaceae)